Na šoli bomo tudi v šolskem letu 2019/20 nadaljevali s projektom VRSTNIŠKA MEDIACIJA.

Z namenom, da usposobimo še več mladih mediatorjev, smo izvedli že 15. mediatorski tabor, ki je  potekal od 10. do 12. 10. 2019 v CŠOD Soča, v Tolminu. Učenci so se na taboru seznanili s principi reševanja konfliktov, se urili v komunikacijskih veščinah, spoznavali in prepoznavali misli in čustva. Preko iger vlog so se  učili pravila, ključe, faze in korake mediacijskega postopka. V prostem času so se preizkusili v lokostrelstvu in plezanju. Po taboru bodo še naprej vadili mediacije in se kasneje odločili, ali bodo postali medvrstniški  mediatorji.

 

Vodji tabora: Ksenija Rojs Visković in Marijana Petek