V petek,  8. 11., smo na šoli izvedli tudi 1. otroški parlament, in sicer 3. šolsko uro, v zbornici.

Parlamenta so se udeležili učenci od 2. do 9. razreda  (izjemoma so manjkali 4. razredi, ki so bili tega dne v Volčjem Potoku).   

Mladi parlamentarci so najprej prisluhnili slovenski himni, nato pa so poročali, kaj si želijo postati oz. katere poklice si želijo opravljati. Svoje misli so izražali s pantomimo in krajšimi dramskimi uprozoritvami, predstavili pa so se tudi s plakati, PPT in poročili, ki so jih pripravili. Najpogostejši poklici, ki so jih učenci omenjali, so bili: pilot, frizer, računalničar, nogometaš in youtuber.

 

Mentorici: Maja Mušič in Barbara Karba