Učenci 2. in 3. razredov so imeli 25. 2. 2020 kulturni dan z naslovom DNEVI KULTURNE DEDIŠČINE – PUSTOVANJE.

Najprej so se učenci s svojimi maskami predstavili. Sledil je pogovor o pustu, o pomenu pusta, o najbolj znanih slovenskih pustnih šemah, o pustnih jedeh, o pustovanjih po svetu in si ogledali slikovno gradivo o vsem tem.

Prvi dve šolski uri smo po razredih ustvarjali različne pustne maske in z njimi okrasili razrede. V 2. razredih so nekateri učenci ustvarili maske, ki so jih sami predstavljali, nekateri so si izmislili nove. Tretješolci so ustvarili  čudovite beneške maske.

Po malici so maškare tudi zaplesale in se sprehodile po bližnji okolici šole, da bi pregnale zimo. Sicer so nekateri mnenja, da bi bilo treba letos zimo priklicat in ne preganjat, saj je sploh še ni bilo. Otroci si želijo zasneženo zimo, polno zimskih radosti ter športov. Mogoče bo taka pa naslednje leto!

Maja Mušič