V učilnici smo načrtovali vrt. Letos smo se zadeve lotili nekoliko drugače – naredili bomo dvignjene (20 cm) gredice, ki jih bodo otroci zasadili in urejali sami ali v paru. Želimo si spodbuditi produktivnost in naučiti učence načrtovanja čez celo leto. Narisali so vsak svoj načrt za gredico (1x1m), kaj vse bo raslo in kaj sledi prvi zasaditvi. S tem načrtom imajo dobro osnovo za nadaljevanje vrtičkanja čez celo leto, tudi poleti, saj vsak skrbi samo za svoj kvadratni meter.

Mihael Božič, koordinator in vodja projekta Šolski ekovrtovi