Na vrtu smo uredili gredico. Zrahljali smo zemljo, presejali kompost in ga potresli po gredi. Nato smo gredico zasadili in zalili. Otroci so se učili uporabe različnega orodja in priprave zemlje. Eno gredo smo prekopali, drugo pa smo pripravili samo s kartonom in kompostom, da opazujemo razlike v rasti rastlin. Mlajši učenci so imeli precej težav z razumevanjem in upoštevanjem navodil, šolski vrt namreč dojemajo kot še eno igrišče, je pa bolj namenjen izobrazbi, preizkušanju novih veščin v praksi in praktični pridelavi hrane. Orodje (in oprema na vrtu) je lahko tudi nevarno in moramo biti učitelji ves čas pozorni, dajati navodila in opozorila. Sicer smo v kratkem času uspeli dokončati vse, kar smo načrtovali, kljub mnogim izzivom med delom.

 

Ekipa vrtičkarjev šolskega EKO vrta