NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI JIH  BOMO IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 II. vzgojno-izobraževalno obdobje

PREDMET RAZRED ŠT. SK. UČITELJ
francoščina 4. – 6. 2 Dragica Marinko
nemščina 4. – 6. 2 Mihael Božič
računalništvo 4. – 6. 2 Tamara Mršol
šport 4. – 6. 2 Jani Muha
likovna umetnost* 4. – 6. 1 mag. Vesna Rakef