OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI JIH  BOMO IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

7. razred

 PREDMET  ŠT. SK.  UČITELJ
 francoščina I 1  Dragica Marinko
 likovno snovanje 1 1  mag. Vesna Rakef
 nemščina I 1  Mihael Božič
 obdelava gradiv: les 1  Aleš Šporn
 šport za sprostitev 1 (del.)  Jani Muha, Andreja V. Kavčič
 urejanje besedil 1  Tamara Mršol
 vzgoja za medije: tisk 1  Irena Capuder/Maja Komjanc

 

8. razred

PREDMET ŠT. SK.  UČITELJ
 daljnogledi in planeti 1  Maja Završnik
 francoščina II 1  Dragica Marinko
sodobna priprava hrane 1  Dušan Gorenec
 šport za zdravje 1  Jani Muha
urejanje besedil 0,5 Tamara Mršol
 vzgoja za medije: radio 1  Irena Capuder/Maja Komjanc

 

9. razred

 PREDMET  ŠT. SKUPIN  UČITELJ
 francoščina III  1  Dragica Marinko
 izbrani šport
(nogomet, odbojka)
 1 (del.)  Jani Muha, Andreja V. Kavčič
 likovno snovanje 3  1  mag. Vesna Rakef
 nemščina III  1  Mihael Božič
 računalniška omrežja  1  Tamara Mršol
 urejanje besedil  0,5  Tamara Mršol