OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI JIH  BOMO IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

7. razred

PREDMET ŠT. SKUPIN UČITELJ
francoščina I 1 Dragica Marinko
Since, Luna, Zemlja 1 Maja Završnik
šport za sprostitev 1 Jani Muha
vzgoja za medije: tisk 1 Irena Capuder
obdelava gradiv: les 1 Aleš Šporn

 

8. razred

PREDMET ŠTEVILO SKUPIN UČITELJ
likovno snovanje 2 2 Vesna Rakef
šport za zdravje 1 (delitev)  Andreja Vrhovec Kavčič, Jani Muha
nemščina II 1 Mihael Božič
šolsko novinarstvo 1 Marjana Anžič Galjot/ Karmen Brina Kodrič
sodobna priprava hrane 1 Dušan Gorenec
francoščina II 1 Dragica Marinko

 

9. razred

PREDMET ŠTEVILO SKUPIN UČITELJ
nemščina III 1 Mihael Božič
izbrani šport
(nogomet, odbojka)
1 (delitev) Jani Muha,
Andreja Vrhovec Kavčič
likovno snovanje III 1 Vesna Rakef
računalniška omrežja 1 Vanja Vogrin/Neda Tompa
 francoščina 3 1 (delitev) Dragica Marinko