Pojasnilo k razvrstitvi izbirnih predmetov:

A – Učni načrti (praviloma tujih jezikov) so pripravljeni kot triletni predmeti. Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem izbirnega predmeta lahko začne tudi kasneje, če ima ustrezno predznanje.

B – Učni načrti so pripravljeni kot triletni (izjemoma dvoletni) predmeti. Učenec lahko po enem letu ali dveh letih izstopi. Z učenjem “prve stopnje” izbirnega predmeta lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu.

C – Učni načrti so pripravljeni kot enoletni predmeti, ki so vezani na snov določenega razreda. Učenec lahko predmet izbere tudi v višjem razredu od določenega.

Č – Učni načrti so pripravljeni kot enoletni predmeti. Učenec lahko izbere predmet v katerem koli razredu.

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI
PREDMETI
NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI
PREDMETI
A – TRILETNI PREDMETI
francoščina
nemščina
 B – TRILETNI PREDMETI, LAHKO TUDI KRAJŠI

verstva in etika (verstva in etika 1, verstva in etika 2, verstva in etika 3)

vezenje (osnovni vbodi in tehnike vezenja; slikarski, marjetični in

gobelinski vbodi; angleško vezenje in rišelje vezenje)

logika

računalništvo (urejanje besedil, multimedija, računalniška omrežja)

šah (šahovske osnove; šahovsko kombiniranje; šahovska strategija)

 C – ENOLETNI PREDMETI, VEZANI NA RAZRED
 7. razred
likovno snovanje 1
 7. razred
matematična delavnica 7
 8. razred
likovno snovanje 2
življenje človeka na Zemlji
8. razred
matematična delavnica 8
poskusi v kemiji
9. razred
likovno snovanje 3
retorika
9. razred
genetika

matematična delavnica 9
poskusi v kemiji
načini prehranjevanja

 Č – ENOLETNI PREDMETI
gledališki klub
šolsko novinarstvo
turistična vzgoja
ansambelska igra
glasbena dela
glasbeni projekt
vzgoja za medije: radio

vzgoja za medije: televizija

vzgoja za medije: tisk

literarni klub

 

šport za sprostitev
šport za zdravje
izbrani šport
Sonce, Luna, Zemlja
daljnogledi in planeti
zvezde in vesolje
obdelava gradiv (les, umetne snovi)
rastline in človek
sodobna priprava hrane