SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 – novo

1. razred 2. razred 3. razred
4. razred 5. razred 6. razred
7. razred 8. razred 9. razred

POTREBŠČINE ZA POUK NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA 2017/18

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: NEMŠČINA 2017/18

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: FRANCOŠČINA 2017/18