PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO RAZ. ELEKTRONSKI NASLOV
Anžič Galjot Marjana učiteljica SLJ, ZGO  marjana.galjot@guest.arnes.si
Anžin Sara druga strokovna
delavka v 1. razredu
 sara.anzin@guest.arnes.si
Božič Mihael učitelj  mihael.bozic@guest.arnes.si
Capuder Irena učiteljica
SLJ in PB
 irena.capuder@gmail.com
Gerbec mag. Marja razredna učiteljica 4. a  marja.gerbec@gmail.com
Gorenec Dušan učitelj GOS,
SPH, vodja prehrane
 dusan.gorenec@guest.arnes.si
Hladnik Valentina učiteljica PB, 2.strok.delavka v 1.razredu  valentina.hladnik@gmail.com
Ipavec Marjana učiteljica SLJ  marjana.ipavec@guest.arnes.si
Jaklič Stanka učiteljica TJA 6. a  stanka.jaklic@guest.arnes.si
Karba Barbara učiteljica
GUM in PB
 barbarakarba@yahoo.com
Karner Andreja razredna učiteljica 2. b  andreja.karner@guest.arnes.si
Klopčič Jana pomočnica v. d. ravnateljice  jana.klopcic@guest.arnes.si
Komjanc Maja učiteljica SLJ in PB majakomjanc@yahoo.com
Košir Mateja razredna učiteljica 3. a  kosir.mateja@gmail.com
Kozel Slavka razredna učiteljica 5. a  slavka.kozel@gmail.com
Kralj Čižmešija Branka razredna učiteljica 1. b  branka.kralj-cizmesija1@guest.arnes.si
Lončar Burjek Ana razredna učiteljica 3. b  analoncarburjek@gmail.com
Marinko Dragica učiteljica ZGO in TJF 8. a  dragica.marinko@hotmail.com
Mršol Tamara učiteljica MAT in PB,
org. informacijskih
dejavnosti
 tamara.mrsol@os-trzin.si
Muha Jani učitelj ŠPO  6. b  jani.muha@guest.arnes.si
Mušič Maja razredna učiteljica 2.a  maja.music11@gmail.com
Mušič Petra razredna učiteljica 3. c  petra.music@guest.arnes.si
Oblak Zdenka učiteljica KEM in NAR 9. a  zdenka.oblak@guest.arnes.si
Opara Božena razredna učiteljica 4. b  opara.bozena@gmail.com
Peric Mateja razredna učiteljica 5. b  mateja.peric@guest.arnes.si
Petek Marijana učiteljica PB  marijana.petek@guest.arnes.si
Podvršnik Ana multiplikatorka v projektu SIMS
ferenc.andreja@gmail.com
Rakef  mag. Vesna učiteljica LUM in PB 7. b  vesna.likovna@gmail.com
Repanšek Saša učiteljica PB  sasarepansek@gmail.com
Rode Sara razredna učiteljica 1. a  sara.k.rode@gmail.com
Rojs Visković Ksenija svetovalna delavka  ksenija.rojs@guest.arnes.si
Rotar Andreja učiteljica TJA in SLJ  andreja.rotar@guest.arnes.si
Rus Melita knjižničarka  rozamarija.melita@gmail.com
Šiška Simona učiteljica BIO in PB  simona.siska@gmail.com
Šporn Aleš učitelj MAT in TIT  ales.sporn@guest.arnes.si
Tompa Neda učiteljica MAT,
org. informacijskih
dejavnosti
 neda.tompa@gmail.com
Tonin Hiršman Tatjana učiteljica GEO,
ZGO in DKE
7. b  tatjana.tonin@kks-kamnik.si
Vake Nancy druga strokovna
delavka v 1. razredu
 nancy.vake@gmail.com
Vlahinja Kaja specialna pedagoginja  kaja.vlahinja@guest.arnes.si
Vrhovec Kavčič Andreja učiteljica ŠPO 9. b  andreja.vrhovec@guest.arnes.si
Vučko Polona specialna pedagoginja  polona.vucko@guest.arnes.si
Završnik Maja učiteljica MAT, FIZ,
izbirni predmeti iz astronomije
7. a  maja.harter@guest.arnes.si
Zupanc Cotman Mimi učiteljica PB  mimi.zupanc@gmail.com
Zupanc Lea učiteljica TJA in PB  zupanc.lea@gmail.com