Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

V letu 2018 so v veljavo stopila nova pravila za vodenje in varstvo osebnih podatkov državljanov Evropske unije, ki so prinesle tudi nove pravice v povezavi z osebnimi podatki. Med pravicami, ki jih Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ureja, so: pravica do dostopa do osebnih podatkov, pravica do popravka, omejitve obdelave, ugovora, pozabe, izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov, če zakon ne določa drugače.

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov določa tudi obveznost upravljavcev (oseb, ki so odgovorne za obdelavo podatkov). Le-ti morajo zagotoviti pregleden dostop do osebnih podatkov in enostavno razlago načina obdelave ter hrambe podatkov posameznika.

OŠ Trzin je upravljavec vaših osebnih podatkov in vašega otroka. Podatke zbira in obdeluje na podlagi Zakona o osnovni šoli (ZOsn, 94. člen) za izvajanje predpisanih nalog. Za vodenje vzgojno-izobraževalne in šolske dokumentacije na šoli uporabljamo rešitev eAsistent, ki jo razvija in upravlja pogodbeni obdelovalec, podjetje eŠola d.o.o. To podjetje je certificirano skladno z zahtevami mednarodnega standarda za informacijsko varnost ISO 27001.

 

Pomembni obrazci:

Dostopnost