OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

 

Kako se lotiti raziskovalne naloge?

Vsem mladim raziskovalcem, ki se boste letos prvič lotili izdelave raziskovalnih nalog, pa tudi tistim, ki ste v tem delu že »stari mački« nekaj usmeritev:

 • V svojem okolju poišči problematiko, ki jo boš raziskal.
 • O svoji zamisli se pogovori z mentorjem.
 • Razmisli, kako se boš lotil raziskovanja, naredi načrt.
 • Napiši predvidevanja, ki jih boš z raziskavo potrdil ali zavrgel.
 • Poišči podatke, slikovni material v literaturi.
 • Pripravi anketni vprašalnik oziroma izvedi poskuse.
 • Izvedi anketo, zapiši rezultate poskusa.
 • Obdelaj podatke.
 • Napiši analizo podatkov.
 • Preglej, če so se tvoja predvidevanja potrdila ali se niso.
 • Napiši zaključke.

 

RAZISKOVALNA NALOGA NAJ VSEBUJE:

 • Prva stran z informacijami o nalogi (naslov naloge, področje raziskovanja, avtor, mentor, leto izdelave)
 • Kazalo
 • Povzetek
 • Uvod
 • Teoretični del
 • Eksperimentalni del
 • Rezultati
 • Zaključek

 

Pri delu ti želim veliko zadovoljstva!

 

Učitelji OŠ Trzin

Dostopnost