Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Tudi v šolskem letu 2023/24 bomo del učnega programa realizirali v okviru šol v naravi in taborov. Del sredstev za poletno šolo v naravi prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, del sredstev za zimsko šolo v naravi pa Občina Trzin. Starši, ki bi imeli težave s plačilom, naj se o tem pogovorijo s svetovalno delavko Katjo Kadivec. Ceno šole v naravi je možno poravnati v več obrokih. V primeru odpovedi udeležbe šole v naravi iz neutemeljenih razlogov se prvi obrok ne vrača.

Pouk predvsem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju oz. na razredni stopnji popestrimo s številnimi ekskurzijami v bližnjo okolico šole. To so praviloma opazovalni sprehodi, ki jih razredničarke in drugi spremljevalci pripravljajo v vseh letnih časih. Učenci tako spoznavajo naravo in opazujejo njeno spreminjanje, spoznavajo domači kraj in obiskujejo različne ustanove, ki delujejo v njem.

Ekskurzije so tudi vsi navedeni naravoslovni, tehniški, športni in kulturni dnevi, ko učenci zapustijo šolski prostor in dejavnosti potekajo v ustreznih specializiranih ustanovah. Učenci imajo ekskurzije tudi v sklopu šole v naravi (letne, zimske), športnega tedna in naravoslovno-raziskovalnih taborov.

 

Šola bo v šolskem letu 2023/24 organizirala naslednje šole v naravi, tabore in ekskurzije:

NAZIV RAZRED KRAJ ČAS VODJA
Naravoslovno-raziskovalni tabor 2. CŠOD Prvine 27.–29. 5. 2024 Špela Šivic
Naravoslovno-raziskovalni tabor 4. CŠOD Fara 20.-22. 11. 2023 Vera Vene
Poletna šola v naravi 5. Savudrija 4.–8. 9. 2023 Petra Mušič
Zimska šola v naravi 6. CŠOD Bohinj, Vogel 12.–16. 2. 2024 Jani Muha
Tekaški tabor 7. Pokljuka 4.-7. 3. 2034 Andreja V. Kavčič
Športni teden 8. CŠOD Planica 10.–14. 6. 2024 Simona Šiška
Raziskovalni vikend 5.–9. CŠOD Breženka 15.–17. 9. 2023 mag. Marja Gerbec
Ekskurzija na Irsko 8.-9. znano naknadno znano naknadno znano naknadno

 

Dostopnost