OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Šole v naravi, tabori, ekskurzije

Tudi v tem šolskem letu bomo del učnega programa realizirali v okviru šole v naravi. Del sredstev za poletno šolo v naravi prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, del sredstev za zimsko šolo v naravi pa Občina Trzin. Starši, ki bi imeli težave s plačilom, naj se o tem pogovorijo s svetovalno delavko Ksenijo Rojs – Visković. Ceno šole v naravi je možno poravnati v več obrokih. V primeru odpovedi udeležbe šole v naravi iz neutemeljenih razlogov se prvi obrok ne vrača.

Pouk predvsem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju oz. na razredni stopnji popestrimo s številnimi ekskurzijami v bližnjo okolico šole. To so praviloma opazovalni sprehodi, ki jih razredničarke in drugi spremljevalci pripravljajo v vseh letnih časih. Učenci tako spoznavajo naravo in opazujejo njeno spreminjanje, spoznavajo domači kraj in obiskujejo različne ustanove, ki delujejo v njem.

Ekskurzije so tudi vsi navedeni naravoslovni, tehniški, športni in kulturni dnevi, ko učenci zapustijo šolski prostor in dejavnosti potekajo v ustreznih specializiranih ustanovah. Učenci imajo ekskurzije tudi v sklopu šole v naravi (letne, zimske), športnega tedna in naravoslovno-raziskovalnih taborov.

 

Šola bo v šolskem letu 2021/22 organizirala naslednje šole v naravi, tabore in ekskurzije:

NAZIV RAZRED KRAJ ČAS VODJA
1. Naravoslovno-raziskovalni tabor 2. CŠOD Prvine 14.-16. 2. 2022 razredničarki
2. Naravoslovno-raziskovalni tabor 3. CŠOD Prvine 16.-18. 2. 2022 razredničarki
3. Naravoslovno-raziskovalni tabor 4. CŠOD Prvine 18.-20. 10. 2021 razredničarki
4. Poletna šola v naravi 5.

znano

naknadno

junij 2022 Petra Mušič
5. Zimska šola v naravi 6. Krvavec april 2022 Jani Muha
6. Tekaški tabor 7. Pokljuka 7.–11. 3. 2022 Andreja Vrhovec Kavčič
7. Športni teden 8. CŠOD Planica 3.-6. 5. 2022 Jani Muha
8. Mediatorski tabor 5.–7. znano naknadno znano naknadno Ksenija Rojs Visković
9. Likovni tabor

LS1, LS2, LS3,

NUM, likovni krožek

znano naknadno znano naknadno mag. Vesna Rakef

 

 

Dostopnost