Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Tudi v šolskem letu 2022/23 bomo del učnega programa realizirali v okviru šol v naravi in taborov. Del sredstev za poletno šolo v naravi prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, del sredstev za zimsko šolo v naravi pa Občina Trzin. Starši, ki bi imeli težave s plačilom, naj se o tem pogovorijo s svetovalno delavko Katjo Kadivec. Ceno šole v naravi je možno poravnati v več obrokih. V primeru odpovedi udeležbe šole v naravi iz neutemeljenih razlogov se prvi obrok ne vrača.

Pouk predvsem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju oz. na razredni stopnji popestrimo s številnimi ekskurzijami v bližnjo okolico šole. To so praviloma opazovalni sprehodi, ki jih razredničarke in drugi spremljevalci pripravljajo v vseh letnih časih. Učenci tako spoznavajo naravo in opazujejo njeno spreminjanje, spoznavajo domači kraj in obiskujejo različne ustanove, ki delujejo v njem.

Ekskurzije so tudi vsi navedeni naravoslovni, tehniški, športni in kulturni dnevi, ko učenci zapustijo šolski prostor in dejavnosti potekajo v ustreznih specializiranih ustanovah. Učenci imajo ekskurzije tudi v sklopu šole v naravi (letne, zimske), športnega tedna in naravoslovno-raziskovalnih taborov.

 

Šola bo v šolskem letu 2022/23 organizirala naslednje šole v naravi, tabore in ekskurzije:

NAZIV RAZRED KRAJ ČAS VODJA
Naravoslovno-raziskovalni tabor 2. CŠOD Prvine 21.–23. 6. 2023 Andreja Karner

Naravoslovno-

raziskovalni tabor

4. CŠOD Prvine 17.–19. 5. 2023 mag. Marja Gerbec
Poletna šola v naravi 5. Savudrija 19.–23. 9. 2022 Petra Mušič
Zimska šola v naravi 6. Krvavec 19.–23. 12. 2022 Jani Muha
Tekaški tabor 7. Pokljuka 13.–16. 3. 2023

Andreja

Vrhovec Kavčič

Športni teden 8. CŠOD Planica 8.–12. 5. 2023 Lea Zupanc
Tabor za nadarjene 4.–9. CŠOD Breženka 14.–16. 10. 2022 mag. Marja Gerbec
Umetniški tabor LS1, LS2, LS3, NUM, likovni krožek, kiparski krožek znano naknadno znano naknadno mag. Vesna Rakef
Ekskurzija v Pariz IP FI, IP LS znano naknadno znano naknadno Dragica Marinko

 

Dostopnost