OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

RAVNATELJICA

CHVATAL MATEJKA
mateja.chvatal(at)os-trzin.si

SVETOVALNA SLUŽBA

KATJA KADIVEC, katja.kadivec(at)os-trzin.si MANCA FURLAN, manca.furlan(at)os-trzin.si

POMOČNICA RAVNATELJICE

KLOPČIČ JANA
jana.klopcic(at)os-trzin.si

KNJIŽNIČARKA

RUS MELITA
melita.rus(at)os-trzin.si

TAJNICA VIZ

UHAN URŠULA
os-trzin(at)os-trzin.si

RAČUNALNIČARKA

HLADNIK MAJA
maja.hladnik(at)os-trzin.si

UČITELJI

PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO ELEKTRONSKI NASLOV
Anžin Sara razredna učiteljica sara.anzin(at)os-trzin.si
Božič Mihael učitelj TJN in PB mihael.bozic(at)os-trzin.si
Capuder Irena učiteljica SLJ in PB irena.capuder(at)os-trzin.si
Galjot Marjana učiteljica SLJ, ZGO marjana.galjot(at)os-trzin.si
Gerbec Marja razredna učiteljica marja.gerbec(at)os-trzin.si
Gorenec dušan učitelj GOS in PB dusan.gorenec(at)os-trzin.si
Hladnik Maja ROID, učiteljica MAT maja.hladnik(at)os-trzin.si
Hribar Manca učiteljica MAT manca.hribar(at)os-trzin.si
Ipavec Marjana učiteljica SLJ marjana.ipavec(at)os-trzin.si
Jaklič Stanka učiteljica TJA stanka.jaklic(at)os-trzin.si
Čeferin Kvedar Mojca učiteljica DSP mojca.ceferin-kveder(at)os-trzin.si
Janežič Lara učiteljica PB in NŠPO lara.larajanezic(at)os-trzin.si
Juhart Sabina učiteljica PB in DSP sabina.juhart(at)guest.arnes.si
Karba Barbara učiteljica GUM in PB barbara.karba(at)os-trzin.si
Karner Andreja razredna učiteljica andreja.karner(at)os-trzin.si
Klopčič Jana pomočnica ravnateljice, učiteljica MAT jana.klopcic(at)os-trzin.si
Kos Strmec Darja učiteljica KEM in PB darja.kos-strmec(at)os-trzin.si
Kozel Slavka razredna učiteljica slavka.kozel(at)os-trzin.si
Kralj Čižmešija Branka razredna učiteljica branka.kralj-cizmesija1(at)os-trzin.si
Lončar Burjek Ana razredna učiteljica ana.loncar-burjek(at)os-trzin.si
Marinko Dragica učiteljica ZGO, DKE in TJF dragica.marinko(at)os-trzin.si
Mauko Petra razredna učiteljica petra.mauko(at)os-trzin.si
Muha Jani učitelj ŠPO jani.muha(at)os-trzin.si
Mušič Maja razredna učiteljica maja.music(at)os-trzin.si
Mušič Petra razredna učiteljica petra.music(at)os-trzin.si
Opara Božena učiteljica PB bozena.opara(at)os-trzin.si
Peric Mateja razredna učiteljica mateja.peric(at)os-trzin.si
Petek Marijana učiteljica ISP, DSP in PB marijana.petek(at)os-trzin.si
Pirc Lucija učiteljica PB, vodja prehrane pirc.lucija(at)gmail.com
Rakef Vesna učiteljica LUM in PB vesna.rakef(at)os-trzin.si
Rode Sara razredna učiteljica sara.rode(at)os-trzin.si
Rotar Andreja učiteljica TJA in SLJ andreja.rotar(at)os-trzin.si
Slak Gordana druga strok. delavka v 1. r, učiteljica TJA gordana.slak(at)os-trzin.si
Šiška Simona učiteljica BIO in NAR simona.siska(at)os-trzin.si
Šporn Aleš učitelj MAT in TIT ales.sporn(at)os-trzin.si
Tonin Hiršman Tatjana učiteljica GEO in ZGO tatjana.tonin-hirsman(at)os-trzin.si
Vake Nancy druga strokovna delavka v 1. razredu nancy.vake(at)os-trzin.si
Vogrin Vanja učiteljica MAT vanja.vogrin(at)os-trzin.si
Vrhovec Kavčič Andreja učiteljica ŠPO andreja.vrhovec(at)os-trzin.si
Vučko Polona specialna pedagoginja polona.vucko(at)os-trzin.si
Završnik Maja učiteljica MAT in FIZ maja.zavrsnik(at)os-trzin.si
Zupanc Cotman Mimi učiteljica PB mimi.zupanc-cotman(at)os-trzin.si
Zupanc Lea učiteljica TJA in PB lea.zupanc(at)os-trzin.si
Anžin Sara
Božič Mihael
Capuder Irena
Galjot Marjana
Gerbec Marja
Gorenec dušan
Hladnik Maja
Hribar Manca
Ipavec Marjana
Jaklič Stanka
Čeferin Kveder Mojca
Janežič Lara
Juhart Sabina
Karba Barbara
Karner Andreja
Klopčič Jana
Kos Strmec Darja
Kozel Slavka
Kralj Čižmešija Branka
Lončar Burjek Ana
Marinko Dragica
Mauko Petra
Muha Jani
Mušič Maja
Mušič Petra
Opara Božena
Peric Mateja
Petek Marijana
Pirc Lucija
Rakef Vesna
Rode Sara
Rotar Andreja
Slak Gordana
Šiška Simona
Šporn Aleš
Tonin Hiršman Tatjana
Vake Nancy
Vogrin Vanja
Vrhovec Kavčič Andreja
Vučko Polona
Završnik Maja
Zupanc Cotman Mimi
Zupanc Lea
Dostopnost