OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Podaljšano bivanje

Oddelki podaljšanega bivanja so namenjeni učencem od prvega do petega razreda. Podaljšano bivanje je strokovno vodeno, vsebuje pa naslednje elemente: samostojno učenje, sprostitvene dejavnosti, ustvarjalno preživljanje časa in kosilo:

  • Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti.
  • Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se odvija v aktivni in pasivni obliki.
  • Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti. Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami.
  • Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo, s poudarkom na kulturi prehranjevanja, in prehrana učencev v organizaciji šole.

 

Učitelj podaljšanega bivanja bo dovolil vašemu otroku predčasen odhod domov le v primeru, če ga boste o tem predhodno pisno obvestili.

 

ODDELEK UČENCI UČILNICA VODJA ODDELKA
PB1 1. A 1. A Darja Kos Strmec
PB2 1. B 1. B mag. Vesna Rakef
PB3 2. A + 3. A (5) 2. A Marjana Petek
PB4 2. B 2. B Sabina Juhart
PB5 2. C 2. C Lara Janežič
PB6 3. A + 5. A 3. A Mihael Božič
PB7 4. B + 5. A 4. A + 5. A Božena Opara
PB8 4. B + 5. B 4. B + 5. B Barbara Karba

 

Dostopnost