Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

PODROBNEJŠI OPISI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za 2024/25 (priponka)

V šolskem letu 2024/25 bomo oblikovali 19 učnih skupin pri različnih izbirnih predmetih. Tokrat lahko učenci izbirajo med 31 izbirnimi predmeti.

 

Seznam ponujenih obveznih izbirnih predmetov za 7., 8. in 9. razred:

IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 7. RAZREDA_2024/25

družboslovno-humanistični sklop trajanje št. ur/teden učitelj
francoščina 1 triletni predmet 2 uri/teden Dragica Marinko
nemščina 1 triletni predmet 2 uri/teden Mihael Božič
verstva in etika 1 triletni predmet 1 ura/teden Dragica Marinko
gledališki klub enoletni predmet 1 ura/teden Marjana Galjot
likovno snovanje 1 enoletni predmet 1 ura/teden mag. Vesna Rakef
turistična vzgoja enoletni predmet 1 ura/teden mag. Vesna Rakef
naravoslovno-tehnični sklop trajanje št. ur/teden učitelj
računalništvo: urejanje besedil triletni predmet 1 ura/teden Nežka Rugelj
logika enoletni predmet 1 ura/teden Nežka Rugelj
obdelava gradiv: les enoletni predmet 1 ura/teden Aleš Šporn
Sonce, Luna, Zemlja enoletni predmet 1 ura/teden Maja Završnik
sodobna priprava hrane enoletni predmet 1 ura/teden Ajda Premrl
šport za sprostitev enoletni predmet 1 ura/teden Andreja V. Kavčič, Jani Muha

 

 

IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 8. RAZREDA_2024/25

družboslovno-humanistični sklop trajanje št. ur/teden učitelj
francoščina 2 triletni predmet 2 uri/teden Dragica Marinko
nemščina 2 triletni predmet 2 uri/teden Mihael Božič
verstva in etika 2 triletni predmet 1 ura/teden Dragica Marinko
likovno snovanje 2 enoletni predmet 1 ura/teden mag. Vesna Rakef
turistična vzgoja enoletni predmet 1 ura/teden mag. Vesna Rakef
naravoslovno-tehnični sklop trajanje št. ur/teden učitelj
računalništvo: multimedija triletni predmet 1 ura/teden Nežka Rugelj
robotika v tehniki enoletni predmet 1 ura/teden Aleš Šporn
poskusi v kemiji  enoletni predmet  1 ura/teden Ajda Premrl
šport za zdravje enoletni predmet 1 ura/teden Andreja V. Kavčič, Jani Muha

 

 

IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 9. RAZREDA_2024/25

družboslovno-humanistični sklop trajanje št. ur/teden učitelj
francoščina 3 triletni predmet 2 uri/teden Dragica Marinko
nemščina 3 triletni predmet 2 uri/teden Mihael Božič
verstva in etika 3 triletni predmet 1 ura/teden Dragica Marinko
likovno snovanje 3 enoletni predmet 1 ura/teden mag. Vesna Rakef
turistična vzgoja enoletni predmet 1 ura/teden mag. Vesna Rakef
retorika enoletni predmet 1 ura/teden Irena Capuder
vzgoja za medije: televizija enoletni predmet 1 ura/teden Irena Capuder
naravoslovno-tehnični sklop trajanje št. ur/teden učitelj
računalništvo: računalniška omrežja triletni predmet 1 ura/teden Nežka Rugelj
kemija v življenju  enoletni program  1 ura/teden  Ajda Premrl
izbrani šport: odbojka enoletni predmet 1 ura/teden Andreja V. Kavčič
izbrani šport: nogomet enoletni predmet 1 ura/teden Jani Muha

 

Poleg obveznih predmetov osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega sklopa in naravoslovno-tehničnega sklopa. Šola mora ponuditi najmanj šest izbirnih predmetov, in sicer najmanj tri izbirne predmete iz posameznega sklopa. Obvezno mora šola ponuditi tuji jezik (na naši šoli sta to nemščina in francoščina), verstva in etiko ter retoriko v 9. razredu.

Pri športu, obdelavi gradiv, prehrani, kemiji in računalništvu je v skupini lahko največ 20 učencev, pri vseh ostalih predmetih pa največ 28 učencev. Vsak izbirni predmet se izvaja eno uro tedensko, le drugi tuji jezik ima dve uri tedensko. V celem šolskem letu je za posamezni predmet predvidenih 35 oz. 70 ur za drugi tuji jezik. V 9. razredu je letno predvidenih 32 ur (64 ur drugi tuji jezik) zaradi krajšega šolskega leta. Izbirni predmeti so na urniku pred prvo šolsko uro in po peti oz. šesti učni uri.

Z izbirnim postopkom za naslednje šolsko leto bomo pričeli v aprilu in bo končan do začetka junija. Izbiro boste starši opravili preko portala eAsistent. V mesecu septembru ima učenec izjemoma možnost spremeniti svojo izbiro. Učenec se lahko vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in ki so časovno usklajene z njegovim siceršnjim urnikom.

Pomembno je vedeti

  • Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da mora izbrati dva predmeta, ki se izvajata eno uro tedensko, lahko pa izbere tuji jezik, ki se izvaja dve uri tedensko.
  • Učenec ne more dvakrat zapored izbrati istega predmeta.
  • Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloči ravnateljica.
  • Učenec je dolžan redno obiskovati izbrane izbirne predmete.
  • Izbirni predmeti se ocenjujejo z ocenami od ena (1) do pet (5).
  • V spričevalo se vpišejo vse zaključne ocene izbirnih predmetov, ki jih je učenec obiskoval na šoli.

 

Spodnji podatki in urnik se nanašajo na šolsko leto 2023/24.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI JIH  BOMO IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2023/24

7. razred

PREDMET ŠT. SK. UČITELJ URA
francoščina 1 1 Dragica Marinko

četrtek, 0. ura

petek, 5. ura

likovno snovanje 1 1 mag. Vesna Rakef sreda, 7. ura
nemščina 1 1 Mihael Božič

četrtek, 7. ura

petek, 5. ura

obdelava gradiv: les 1 Aleš Šporn petek, 5. ura
šport za sprostitev 2

Andreja V. Kavčič

Jani Muha

ponedeljek, 0. ura

četrtek, 0. ura

sodobna priprava hrane 1 Ajda Premrl ponedeljek, 6. in 7. ura (A)

 

8. razred

PREDMET ŠT. SK. UČITELJ URA
francoščina 2 1 Dragica Marinko

ponedeljek, 7. ura

 torek, 6. ura

likovno snovanje 2 1 mag. Vesna Rakef torek, 7. ura
nemščina 2 1 Mihael Božič

ponedeljek, 7. ura

sreda, 7. ura

sodobna priprava hrane 1 Ajda Premrl petek, 6. in 7. ura (B)
šport za zdravje 2

Andreja V. Kavčič

Jani Muha

torek, 0. ura

torek, 6. ura

multimedija 1 Nežka Rugelj sreda, 7. ura

 

9. razred

PREDMET ŠT. SK. UČITELJ URA
francoščina 3 1 Dragica Marinko

četrtek, 6. ura

petek, 6. ura

likovno snovanje 3 2 mag. Vesna Rakef

torek, 0. ura,

sreda, 6. ura

kemija v življenju 1 Ajda Premrl torek, 6. in 7. ura (B)

izbrani šport: odbojka,

izbrani šport: nogomet

3

Andreja V. Kavčič

Andreja V. Kavčič

Jani Muha

četrtek, 6. ura

petek, 7. ura

torek, 7. ura

nemščina 1 Mihael Božič

sreda, 6. ura

petek, 6. ura

 

Dostopnost