SIMS – Soočanje z izzivi medkulturnosti

www.medkulturnost.si

Kratek opis operacije

Osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Cilj projekta je tako zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki priseljenci, ter usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo z otroki priseljenci ter s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, v katere so vključeni otroci priseljenci.

Trajanje operacije: 13.5.2016 do 30.9.2021

Konzorcij: ISA Institut, Osnovna šola Koper, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Srednja šola Jesenice, Osnovna šola Trzin, Osnovna šola Livada, Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, Osnovna šola Grm Novo mesto, Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, lll. Osnovna šola Celje, Osnovna šola Karla Destovnika- Kajuha Šoštanj, Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenska Bistrica, Osnovna šola Maksa Durjave Maribor

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Teden vseživljenjskega učenja

Tudi letos bomo sodelovali pri projektu Teden vseživljenjskega učenja. Potekal bo od 10. maja do 30. junija 2019. V tem času se bo odvilo več dogodkov, o katerih boste sproti obveščeni na naši spletni strani.

Več o projektu

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim se opozarja na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja..

(Povzeto po: http://www.zgnl.si/zavod/teden-vsezivljenjskega-ucenja/)

Dejavnosti v tednu vseživljenjskega učenja 2019

Ana Lončar Burjek

 

 

OKOLJU PRIJAZNA ŠOLA

Eko_znak_2_mali

Na naši šoli se že vrsto let trudimo, da bi odgovoren odnos do sočloveka,

vseh živih bitij in narave, postal naš način življenja.

Da bi bilo naše ekološko delovanje še učinkovitejše, smo se vključili v vseslovenski projekt, ki ga podpirata Agencija za okolje Ministrstva za okolje in prostor ter Služba vlade RS za podnebne spremembe.

Okolju prijazna šola bo pripomogla k ohranjanju kulturnega, naravnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijala zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave.

Cilj Okolju prijazne šole je razumevanje in razvijanje trajnostnega razvoja v vseh porah delovanja, vključuje pa poleg učencev, učiteljev in ravnateljice tudi tehnično osebje. Vsi – skladno s svojo pristojnostjo -prevzemamo okolju prijazen način življenja za delovanje celotnega zavoda in se aktivno vključujemo tudi v okolju prijazno delovanje lokalne skupnosti.

Na naši šoli ne gostimo avtomatov za nezdrave jedi in pijače, stremimo za zdravim načinom prehranjevanja s čim več lokalne preskrbe, izvajamo ločeno zbiranje odpadkov, starega papirja, kartuš in baterij, izvajamo obojestransko kopiranje in tiskanje dokumentov ter sodelujemo v projektih, kjer se dodatno izobražujemo ter promoviramo okolju prijazen način življenja.

V tem šolskem letu bomo sodelovali v dveh projektih »Ekoberi« in »Učinkovita raba energije-U4energy«, ki delujeta na nacionalnem in evropskem nivoju.

Z branjem knjig z ekološko vsebino želimo učence naučiti odgovornega in okolju prijaznega delovanja in ravnanja.

Cilj projekta »U4energy« pa je učitelje in učence spodbuditi k boljšemu seznanjanju z učinkovito rabo energije, ter svojo šolo vzpodbuditi k varčevanju ter zmanjševanju količine električne energije ter porabe energije za ogrevanje. Sodelovanje v projektu »U4energy« daje učiteljem in učencem priložnost, da pripomoremo k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida in s tem k varovanju okolja.

Širimo zavest do odgovornejšega ravnanja do Planeta Zemlja!

Nancy Vake, koordinatorica Okolju prijazne šole

 

 

ŠOLSKA SHEMA

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Koordinatorica Šolske sheme: Nancy Vake

 

Sadeži družbe

Opis

Bralna značka

Opis

Rastem s knjigo

Opis

Bodi pisatelj

Opis

Z domišljijo na potep

Opis

Roševi dnevi

Opis

MEGA kviz

Opis

Frankofonski festival

Opis

Festival Rima raja

Opis

Čisti zobje ob zdravi prehrani

Opis

Jezik živali

Opis