MindSet Go!

OŠ Trzin se je septembra 2017, na podlagi prijave na razpisu, uspešno in aktivno vključila k sodelovanju v triletnem mednarodnem projektu KA2 strateških partnerstev v sklopu programa Erasmus +, ki jih v celoti financira Evropska unija. 

Gre za inovacijski projekt strateškega partnerstva, ki povezuje osnovne šole iz štirih partnerskih držav: ŠVEDSKO (koordinatorica in nosilka projekta), FRANCIJO, ROMUNIJO in SLOVENIJO (OŠ Trzin). Poleg omenjenih  pa sta v projekt vključeni še dve instituciji: STEP INŠTITUT- ZAVOD ZA PSIHOLOGIJO DELA IN PODJETNIŠTVA iz Slovenije in INNOVATUM SCIENCE CENTER iz Švedske. 

S partnerji iz Švedske, Francije in Romunije smo sooblikovali projekt medsebojnega izmenjevanja izkušenj in znanj. Cilj triletnega projekta z naslovom MindSet Go! je bil razvoj prožne miselnosti pri učencih, ki prihajajo iz različnih socialnih okolij in posledično večjega uspeha na vseh področjih življenja. Poleg tega pa so učenci s sodelovanjem in srečanji z vrstniki iz drugih evropskih držav poglabljali znanje tujih jezikov in spoznavali druge evropske države, njihovo kulturo in šolstvo.