OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Šolski projekti

CAP program v 3. in 4. razredih

Otroci so zaradi svoje ranljivosti lahko žrtve nasilja. Da bi jih zaščitili pred nasiljem, je pomembno, da jim na pravi način povemo o nasilju in jim predstavimo možnosti, kako se lahko sami zaščitijo v zanje ogrožujočih situacijah.

Na naši  šoli že od leta 2012  izvajamo program CAP (Child Assault Prevention) – program za preventivo zlorabe otrok.

Program temelji na poučevanju otrok o realnosti zlorab, zato, da bodo znali prepoznati in se spoprijeti s potencialno nevarnimi situacijami, ne glede na to, ali gre za nasilnega vrstnika na igrišču ali za spolno zlorabo.

Otrokom se preko igre, na pozitiven in njihovi starosti prilagojen način, predstavi, kako lahko prepoznajo nevarne situacije in se ustrezno odzovejo nanje.

Poudarek programa je na krepitvi otrokove samozavesti, zaupanja vase, pomoči vrstnikov in tega, da o zlorabi pove nekomu, ki mu zaupa.

Delavnice  izvajamo 2 šolski uri v 3. razredu in 1 šolsko uro v 4. razredu.

V prvem delu se pogovarjamo  o osnovnih človekovih pravicah in kaj se zgodi, če  nam nekdo  te pravice odvzame (pravica biti močan, varen in svoboden). V nadaljevanju  preko iger vlog  predstavimo  tri različne oblike nasilja:

  • prizor z nasilnim vrstnikom (spoznavanje temeljnih pravic, reci »Ne«, pomoč vrstnikov)
  • prizor z neznanim odraslim ( ohranjanje varnostne razdalje, samoobrambne strategije , varovalni krik, vaje v opisovanju , reci »NE«)
  • prizor s poznanim odraslim (varne in nevarne skrivnosti, varni in nevarni dotiki, reci NE, povej zaupni osebi)

Po vsakem odigranem prizoru, v katerem se predstavi ena od situacij zlorabe , se  izvajalec z učenci pogovarja o tem, kaj se je zgodilo v odigranem prizoru, o občutkih in katere pravice so bile kršene. Po vodeni skupinski diskusiji se  vsak  prizor odigra še enkrat, vendar v  njem so  uporabljene pozitivne  strategije samozaščitnega odziva.

Po koncu delavnic v razredu, so  učenci  povabljeni na pogovor  z izvajalci o tem, kako jim je bila delavnica všeč, kaj so se naučili, ali jih še kaj zanima.

Vodja programa: Ksenija Rojs Visković, šolska svetovalna služba

 

Moja naj knjiga

V vsakoletni akciji Moja naj knjiga, učenci naše šole glasujejo za svojo najljubšo knjigo. Glasovanje poteka v času okrog slovenskega kulturnega praznika ali ob slovenskih dnevih knjige v aprilu. Po zaključku predstavimo rezultate in izžrebamo dva učenca, ki svojo najljubšo knjigo tudi prejmeta. Razstavimo tudi risbe učencev razredne stopnje.

Koordinator na šoli: Melita Rus

 

Eko bralna značka

Poteka na ravni šole z istimi cilji kot »navadna« bralna značka, le da v ospredje postavlja literaturo, ki
obravnava okoljsko problematiko v širšem smislu. Učenci razredne stopnje jo zagovarjajo pri razrednikih,
učenci predmetne stopnje pa pri knjižničarki.

Koordinator na šoli: Melita Rus

 

Zeleni svet šole

Pomembno je, da se kot šola zavedamo svoje moči, ki jo imamo. Vzgojitelji in učitelji lahko načrtno usmerjamo naše učence in jih učimo živeti tako, da bodo sami lahko ustvarjali boljši svet za svojo prihodnost in prihodnost naših in njihovih zanamcev. Pomembna naloga šole v času, v katerem živimo, je, da človeka spomni in opomni na njegovo povezanost in soodvisnost z naravo. Želimo si, da bi naša šola vzgajala otroke v duhu okoljevarstva, prijateljev narave in v njih budila skrb za okolje in ljubezen do vsega stvarstva. Naloga ni lahka, kajti način življenja sodobnega človeka žal prevečkrat zanemarja pomen spoštljivega odnosa do narave.
Učencem želimo pokazati in jih naučiti, da se z določenimi ukrepi, dejavnostmi in ozaveščanjem da spremeniti način mišljenja in delovanja v družbi, ki je spoštljivejši do narave. Želimo si, da bi učenci spoznali, da je skrb za okolje pravzaprav vrednota, ki bi jo morali usvojiti tako otroci kot odrasli in z njo v mislih graditi naš vsakdanjik. Le tako si lahko obetamo bolj zeleni jutri.

Koordinator na šoli: Darja Kos Strmec

Dostopnost