OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Govorilne ure

V šolskem letu 2021/22 bodo dopoldanske in popoldanske govorilne ure potekale na isti teden v mesecu in sicer:

  • za starše učencev od 1. do 5. razreda od 16.00 do 17.30
  • za starše učencev od 6. do 9. razreda od 17.00 do 18.30

 

Učitelji, ki poučujejo tudi v OPB, bodo  dosegljivi med 16.30 in 18.00 (razpored govorilnih ur spodaj).

 

Datumi popoldanskih govorilnih ur:
OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR MAREC APRIL MAJ
14. 11. 9. 13. 10. 14. 12.

 

 

Razpored dopoldanskih govorilnih ur:

Dopoldanske govorilne ure se izvajajo enkrat mesečno v istem tednu, kot so načrtovane popoldanske govorilne ure. Prosimo vas, da se za dopoldanske govorilne ure učitelju najavite vsaj 1 dan prej, saj je drugače verjetnost, da bo učitelj prerazporejen v nadomeščanje manjkajočih učiteljev. – Hvala.

UČTELJ/-ICA RAZR. DAN, URA LOKACIJA DOP. GU LOKACIJA POP. GU
Anžin, Sara 2.c sreda, 3. ura kabinet I. triade – nadstropje učilnica 2. c
Božič, Mihael sreda, 1. ura kabinet tujih jezikov kabinet tujih jezikov
Capuder, Irena 7.c četrtek, 4. ura kabinet slj učilnica slj
Galjot, Marjana 8.a sreda, 1. ura kabinet zgo-geo kabinet zgo-geo
Gerbec, mag. Marja 4.b sreda, 5. ura kabinet II. triade učilnica 4.b
Gorenec, Dušan ponedeljek, 2. ura kabinet gos kabinet PB
Hladnik, Maja torek, 4. ura računalnica računalnica
Hribar, Manca ponedeljek, 3. ura kabinet mat/fiz učilnica fiz-mat
Ipavec, Marjana ponedeljek, 4. ura kabinet slj učilnica slj
Jaklič, Stanka ponedeljek, 4. ura kabinet tujih jezikov učilnica tja
Jamnik, Kaja petek, 3. ura kabinet DSP kabinet DSP
Janežič, Lara ponedeljek, 4. ura kabinet PB kabinet PB
Juhart, Sabina četrtek, 4. ura kabinet PB kabinet PB
Karba, Barbara torek, 3. ura kabinet lum/gum kabinet lum/gum
Karner, Andreja 2.b četrtek, 3. ura kabinet I. triade – nadstropje učilnica 2. b
Klopčič, Jana po dogovoru pisarna pomočnice ravnateljice
Kos Strmec, Darja 8.b torek, 3. ura kabinet bio/kem učilnica bio/kem
Kozel, Slavka 5.a torek 2. ura kabinet II. triade učilnica 5. a

Kralj Čižmešija,

Branka

4.a ponedeljek, 3. ura kabinet II. triade učilnica 4.a
Lončar Burjek, Ana 3.b četrtek, 0. ura kabinet I. triade – nadstropje učilnica 3. b
Marinko, Dragica 7.a ponedeljek, 1. ura kabinet tujih jezikov učilnica slj/zgo/gos
Mauko, Petra 1.b ponedeljek, 5. ura kabinet I. triade učilnica 1. b
Muha, Jani sreda, 4. ura kabinet špo kabinet špo
Mušič, Maja 2.a ponedeljek, 2. ura kabinet I. triade – nadstropje učilnica 2. a
Mušič, Petra 3.a ponedeljek, 1. ura kabinet I. triade – nadstropje učilnica 3. a
Opara, Božena sreda, 5. ura kabinet PB kabinet PB
Peric, Mateja 5. b ponedeljek, 2. ura kabinet II. triade učilnica 5. b
Pirc, Lucija naknadno kabinet PB kabinet PB
Petek, Marijana ponedeljek, 4. ura kabinet PB kabinet PB
Rakef, mag. Vesna sreda, 4. ura kabinet gum/lum učilnica gum/lum
Rode, Sara 1.a torek,5. ura kabinet I. triade – pritličje učilnica 1. a
Rojs Visković, Ksenija po dogovoru pisarna svet. službe
Rotar, Andreja 9.b sreda, 3. ura kabinet slj učilnica slj/tja
Rus, Melita po dogovoru knjižnica knjižnica
Slak, Gordana ponedeljek, 5. ura kabinet I. triade – pritličje učilnica 1. b
Šiška, Simona 6.a ponedeljek, 4. ura kabinet bio/kem kabinet bio/kem
Šporn, Aleš 8.a ponedeljek, 4. ura učilnica tit učilnica tit
Tonin, Tatjana petek, 3. ura kabinet geo/zgo kabinet geo/zgo
Vake, Nancy sreda, 5. ura kabinet I. triade – pritličje učilnica 1. a in 1. b
Vogrin, Vanja torek, 2. ura kabinet mat/fiz kabinet mat/fiz

Vrhovec Kavčič,

Andreja

6.b četrtek, 2. ura kabinet špo učilnica tja/tjn
Vučko, Polona sreda, 4. ura kabinet spec. ped. kabinet spec. ped.
Završnik, Maja torek, 2. ura kabinet mat/fiz učilnica mat
Zupanc, Lea 7.b sreda, 2. ura kabinet tujih jezikov MAT-SLJ-TJA
Zupanc Cotman, Mimi ponedeljek, 5. ura kabinet PB kabinet PB
Chvatal, Mateja po dogovoru pisarna ravnateljice

 

 

Dostopnost