OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Roditeljski sestanki

TERMIN IZVAJALEC
Uvodni RS (1.–9. razred) september 2021 razredniki
Kako lahko pomagam mladostniku pri kariernih odločitvah? 7. oktober 2021 Maruša Goršak, svet. za karierno orient.
predavanje za starše: Vloga staršev pri VIZ procesu 4. november 2021 Marko Juhant
RS po 1. ocenjevalnem obdobju (1.– 9. razred) februar 2022 razredniki
zaključni RS (1.– 8. r.) april 2022 razredniki
RS za starše bodočih prvošolcev junij 2022 učiteljice 1. razreda, ravnateljica
izredni RS za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. razred pred odhodi na tabore oziroma v šole v naravi pedagoški vodje dejavnosti

 

Dostopnost