OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI JIH  BOMO IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2020/21

7. razred

 PREDMET  ŠT. SK.  UČITELJ
 francoščina I 1  Dragica Marinko
 nemščina I 1 Mihael Božič
 likovno snovanje 1 1  mag. Vesna Rakef
 gledališki klub 1  Marjana Anžič Galjot
 urejanje besedil 1  Tamara Mršol
 obdelava gradiv: les 1  Aleš Šporn
 Sonce, Luna, Zemlja 1  Maja Završnik
šport za sprostitev 1 Jani Muha

 

8. razred

PREDMET ŠT. SK.  UČITELJ
 francoščina II 1  Dragica Marinko
 likovno snovanje II 1 mag. Vesna Rakef
multimedija 1  Tamara Mršol
sodobna priprava hrane 1 Dušan Gorenec
 šport za zdravje 1  Andreja Vrhovec Kavčič

 

9. razred

 PREDMET  ŠT. SKUPIN  UČITELJ
 francoščina III  1  Dragica Marinko
 likovno snovanje III 1 mag. Vesna Rakef
nemščina III 1 Mihael Božič
 računalniška omrežja  1  Tamara Mršol
 izbrani šport
(nogomet, odbojka)
 2  Jani Muha, Andreja V. Kavčič