Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Prednostna naloga v šolskem letu 2023/2024: Zaznavanje in obravnavanje medvrstniškega nasilja

Dec 8, 2023 | Obvestila

V letošnjem šolskem letu je naša prednostna naloga zaznavanje in obravnavanje medvrstniškega nasilja. V ta namen bomo na šoli izvedli več aktivnosti na to temo v vseh oddelkih. Različne dejavnosti bodo potekale med celotnim šolskim letom.

1.-5. a razreda: Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo zgodbe, ki obravnava odnose, konflikte in reševanje le-teh ter nasilje. Med letom bo knjižničarka vstopala v posamezne oddelke, kjer bodo s pomočjo knjig odpirali tematiko medvrstniškega nasilja.

5.b razred: S programom Dobro sem, bomo v okviru 10 delavnic razvijali socialne veščine. Pogovarjali se bomo o samopodobi; kako misli, čustva vplivajo na naše vedenje; o čustvih; kako se lahko pogovarjamo; kako rešujemo probleme in konflikte, o čuječnosti, kako imeti rad sebe in druge … Delavnice bo izvajala svetovalna delavka Katja Kadivec.

6., 7. in 9. razred: Z debato (aktivnost, ki jo določa argumentirana in organizirana izmenjava mnenj različnih strani o določeni trditvi) bo izvajalka Lara Krafogel z učenci odpirala perečo tematiko medvrstniškega nasilja. Med šolskim letom bo vstopila v vsak posamezni oddelek.

8. razred: V obeh oddelkih je bila že izvedena aktivnost, saj smo 10. 11. 2023 namenili celoten dan medvrstniškemu nasilju. Z učenci smo se pogovarjali o medvrstniškem nasilju in delali na primerih. Obiskala sta nas kriminalist s Policijske postaje Domžale ter strokovna delavka iz Centra za socialno delo Domžale. Z nami sta podelila dragocene izkušnje in učence seznanila s kazensko odgovornostjo. Z učenci smo si ogledali nizozemski film »Še žal ti bo«, po filmu pa izvedli pedagoško voden pogovor o vsebini. Dejavnosti sta vodili svetovalni delavki Katja Kadivec in Manca Furlan.

Dostopnost