Mednarodni projekt FIT Slovenija

»gibanje, veselje, zdravje«
OŠ Trzin se je v šolskem letu 2020/21 vključila v mednarodni projekt FIT Slovenija, ki promovira gibalne športne  aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobražuje strokovne delavce osnovnih šol in vrtcev in se tako pridružila izobraževalnim ustanovam Avstralije, Španije, Nemčije, Velike Britanije in Islandije. Projekt vodi Barbara Konda, univ. dipl. fiziolog, direktorica mednarodnega projekta FIT Slovenija.

Temelj FIT pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se otroci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem učijo. 

FIT pedagogika:
– deluje in povezuje vsa razvojna področja, povezuje in razvija vsa učna področja;
– bazira na: doživljajskemu učenju, gibalno športni aktivnosti, timski harmoniji, psiho-fizičnemu zdravju;
– vključuje vse tri stile učenja: kinetični, vizualni in slušni;
– upošteva razvojne značilnosti otroka in mladostnikov, fiziološke značilnosti otroka, psihomotorično učenje;
– je interaktivna, dinamična, inovativna, motivacijska, pozitivna, pestra, zabavna;
– je zdrava.

Nekateri cilji FIT pedagogike:
– v otrocih in mladostnikih ohranjati ali ponovno vzbuditi interes, potrebo in veselje do gibalne/športne aktivnosti, ki so ga izgubili zaradi neaktivnega življenjskega sloga družbe;
– ponujati zanimive, priročne in kakovostne vadbene vsebine, ki so v pomoč pri zagotavljanju zdravega in skladnega razvoja otrok;
– omogočiti otrokom, da raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve ter razvoj le-teh;
– razvijati nove pedagoške pristope, programe, vsebine, metode in smernice za kakovostno poučevanje na vseh učnih področjih, ki izhajajo iz fiziologije vadbe in nevroznanosti.

V okviru izobraževanja se bomo v tem šolskem letu seznanili:
– s FIT Pedagogiko in njenim pomenom za razvoj otroka;
– se izobraževali v FIT modulu II, ki je namenjen vsem učencem od 1. do 9. razreda; prepletali bomo teorijo s prakso in prakso s teorijo, kar nam bo odprlo nove poti k poučevanju in učenju v vseh triadah;
– s FIT didaktičnimi delavnicami, kjer bomo strokovni delavci spoznali uporabo FIT pedagogike v rednem pedagoškem procesu za vsa učna področja in področja razvoja.

Koordinatorici na šoli: Jana Klopčič, Branka Kralj Čižmešija

 

Pomahajmo v svet oz. Pomahajmo po Sloveniji

V tem šolskem letu se bomo z oddelkom 6. c vključili v mednarodni projekt “Say Hello To The World,” oziroma “Pomahajmo v svet”, ki je nastal v okviru FINI Zavoda iz Radeč.

Cilj projekta “Pomahajmo v svet” je, da se učenci s celega sveta med seboj povezujejo preko video klica, oziroma  omrežja, kjer se lahko vidijo in s pomočjo “stotih jezikov”, ki jih zmorejo le-oni, komunicirajo med seboj.

Projekt temelji na zavedanju lastne identitete, spoznavanju Slovenije in drugih kultur ter civilizacij, skrbi za socialno pravičnost, spodbujanju interakcij med otroki in razvoju socialnih veščin. Izkušnje in znanje, ki jih bodo mali in veliki v projektu “Pomahajmo v svet” pridobili naj bi jih vodile k razumevanju, razumevanje pa k sprejemanju. FINI Zavod Radeče je s svojim projektom prejel srebrno priznanje za inovacijo 2012 ter 1. mesto v sklopu Mladi na razpisu Inatri.

Koordinatorice na šoli: Irena Capuder, Dragica Marinko, Lea Zupanc

 

Naša mala knjižnica

Mednarodni bralni projekt Naša mala knjižnica je namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Preko projekta želimo vzgajati mlade bralce, ki se bodo ob knjigi zabavali, krepili svojo ustvarjalnost ter moč lastnega izražanja. Pripravili so nam obilico dobrih zgodb, ki nas bodo nasmejale, nas popeljale v daljne kraje in nas česa novega naučile. Upamo, da bomo s skupnimi močmi in kvalitetno literaturo otrokom uspeli predati tisto, kar bogati naša življenja – ljubezen do branja.

Projekt bo že dvanajsto leto razveseljeval otroke po vrtcih in osnovnih šolah. Lani je v projektu sodelovalo
170 šol.

Koordinator na šoli: Petra Mušič

 


MindSet Go!

OŠ Trzin se je septembra 2017, na podlagi prijave na razpisu, uspešno in aktivno vključila k sodelovanju v triletnem mednarodnem projektu KA2 strateških partnerstev v sklopu programa Erasmus +, ki jih v celoti financira Evropska unija. 

Gre za inovacijski projekt strateškega partnerstva, ki povezuje osnovne šole iz štirih partnerskih držav: ŠVEDSKO (koordinatorica in nosilka projekta), FRANCIJO, ROMUNIJO in SLOVENIJO (OŠ Trzin). Poleg omenjenih  pa sta v projekt vključeni še dve instituciji: STEP INŠTITUT- ZAVOD ZA PSIHOLOGIJO DELA IN PODJETNIŠTVA iz Slovenije in INNOVATUM SCIENCE CENTER iz Švedske. 

S partnerji iz Švedske, Francije in Romunije smo sooblikovali projekt medsebojnega izmenjevanja izkušenj in znanj. Cilj triletnega projekta z naslovom MindSet Go! je bil razvoj prožne miselnosti pri učencih, ki prihajajo iz različnih socialnih okolij in posledično večjega uspeha na vseh področjih življenja. Poleg tega pa so učenci s sodelovanjem in srečanji z vrstniki iz drugih evropskih držav poglabljali znanje tujih jezikov in spoznavali druge evropske države, njihovo kulturo in šolstvo.