Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

 

FIT Slovenija

»gibanje, veselje, zdravje«

OŠ Trzin se je v šolskem letu 2018/19 vključila v mednarodni projekt FIT Slovenija, ki promovira gibalne športne  aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobražuje strokovne delavce osnovnih šol in vrtcev in se tako pridružila izobraževalnim ustanovam Avstralije, Španije, Nemčije, Velike Britanije in Islandije. Projekt vodi Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja, direktorica mednarodnega projekta FIT Slovenija.

Temelj FIT pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se otroci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem učijo.

FIT pedagogika:

 • deluje in povezuje vsa razvojna področja, povezuje in razvija vsa učna področja;
 • bazira na: doživljajskemu učenju, gibalno športni aktivnosti, timski harmoniji, psiho-fizičnemu zdravju;
 • vključuje vse tri stile učenja: kinetični, vizualni in slušni;
 • upošteva razvojne značilnosti otroka in mladostnikov, fiziološke značilnosti otroka, psihomotorično učenje;
 • je interaktivna, dinamična, inovativna, motivacijska, pozitivna, pestra, zabavna;
 • je zdrava.

Nekateri cilji FIT pedagogike:

 • v otrocih in mladostnikih ohranjati ali ponovno vzbuditi interes, potrebo in veselje do gibalne/športne aktivnosti, ki so ga izgubili zaradi neaktivnega življenjskega sloga družbe;
 • ponujati zanimive, priročne in kakovostne vadbene vsebine, ki so v pomoč pri zagotavljanju zdravega in skladnega razvoja otrok;
 • omogočiti otrokom, da raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve ter razvoj le-teh;
 • razvijati nove pedagoške pristope, programe, vsebine, metode in smernice za kakovostno poučevanje na vseh učnih področjih, ki izhajajo iz fiziologije vadbe in nevroznanosti.

V okviru izobraževanja se bomo v šolskem letu 2020/21 seznanili:

 • s FIT Pedagogiko in njenim pomenom za razvoj otroka;
 • se izobraževali v FIT modulu II, ki je namenjen vsem učencem od 1. do 9. razreda; prepletali bomo teorijo s prakso in prakso s teorijo, kar nam bo odprlo nove poti k poučevanju in učenju v vseh triadah;
 • s FIT didaktičnimi delavnicami, kjer bomo strokovni delavci spoznali uporabo FIT pedagogike v rednem pedagoškem procesu za vsa učna področja in področja razvoja.

Poglavitni cilji v tem šolskem letu 2021/22 bodo:

 • vključevanje gibalne dejavnosti v aktivnosti življenja in dela na šoli,
 • redna mesečna srečanja ožje FIT strokovne skupine,
 • skrb za zdrav razvoj učencev,
  ozaveščanje o prednostih redne gibalne dejavnosti in športne aktivnosti,
 • izobraževanje učiteljev o novih strategijah poučevanja, ki vključujejo gibanje učencev med učnim  procesom in s tem večjo aktivacijo njihovih miselnih procesov,
 • povečati motiviranost učencev za aktiven življenjski slog,
 • sodelovati s starši.

V šolskem letu 2022/23 bomo nadaljevali s projektom:

 • imeli bomo interna strok. izobraževanja,
 • izvajali FIT didaktične delavnice za učence,
 • 28. marca 2023 bomo izvedli Fit4Kid dan. 

Koordinatorici na šoli: Jana Klopčič, Branka Kralj Čižmešija

 

 

Naša mala knjižnica

Mednarodni bralni projekt Naša mala knjižnica je namenjen spodbujanju branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Preko projekta želimo vzgajati mlade bralce, ki se bodo ob knjigi zabavali, krepili svojo ustvarjalnost ter moč lastnega izražanja. Pripravili so nam obilico dobrih zgodb, ki nas bodo nasmejale, nas popeljale v daljne kraje in nas česa novega naučile. Upamo, da bomo s skupnimi močmi in kvalitetno literaturo otrokom uspeli predati tisto, kar bogati naša življenja – ljubezen do branja.

Projekt bo že dvanajsto leto razveseljeval otroke po vrtcih in osnovnih šolah. Lani je v projektu sodelovalo
170 šol.

Na naši šoli se projekt Naša mala knjižnica odvija drugo leto, vanj so vključeni učenci 2. in 3. razreda. V okviru projekta poskušamo našim učencem predstaviti kvalitetne slovenske in evropske mladinske avtorje in njihova dela na drugačen način. Ob prijavi učenci dobijo ustvarjalnike s hudomušnimi, a poučnimi nalogami na temo šestih knjig, vključenih v projekt.

Koordinator na šoli: Petra Mušič

 

Dostopnost