Koledar tekmovanj iz znanja. (PDF)

Koledar športnih tekmovanj. (PDF)


Rezultati učencev OŠ Trzin za šolsko leto 2016/2017

Tekmovanje iz znanje slovenščine (Mehurčki)

Tekmovanje iz znanja slovenščine (Cankarjevo priznanje)

Tekmovanje iz znanja angleščine

Tekmovanje iz znanja nemščine

Tekmovanje iz znanja francoščine

Tekmovanje iz znanja matematike (Vegovo priznanje)

Tekmovanje iz znanja fizike (Stefanovo priznanje)

Tekmovanje iz znanja kemije (Preglovo priznanje)

Tekmovanje iz znanja biologije (Proteusovo priznanje)

Tekmovanje iz znanja geografije

Tekmovanje iz znanja zgodovine

Tekmovanje iz znanja logike

Tekmovanje iz znanja razvedrilne matematike

Tekmovanje iz znanja astronomije (Dominkovo priznanje)

Tekmovanje iz znanja računalništva (Bober)

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Tekmovanje iz znanja Vesele šole

Tekmovanje iz angleške bralne značke

Tekmovanje iz nemške bralne značke

Tekmovanje iz raziskovalnih nalog

Športna tekmovanja