Koledar tekmovanj iz znanja. (PDF)

Okvirni koledar športnih tekmovanj. (PDF)


Rezultati učencev OŠ Trzin za šolsko leto 2017/2018

Tekmovanje iz znanja slovenščine (Cankarjevo priznanje)

Tekmovanje iz znanja angleščine

Tekmovanje iz znanja nemščine

Tekmovanje iz znanja francoščine

Tekmovanje iz znanja matematike (Vegovo priznanje)

Tekmovanje iz znanja fizike (Stefanovo priznanje)

Tekmovanje iz znanja kemije (Preglovo priznanje)

Tekmovanje iz znanja biologije (Proteusovo priznanje)

Tekmovanje iz znanja geografije

Tekmovanje iz znanja zgodovine

Tekmovanje iz znanja logike

Tekmovanje iz znanja razvedrilne matematike

Tekmovanje v znanju tehnologij

Tekmovanje iz znanja astronomije (Dominkovo priznanje)

Tekmovanje iz znanja računalništva (Bober)

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Tekmovanje iz znanja Vesele šole

Tekmovanje iz angleške bralne značke

Tekmovanje iz nemške bralne značke

Tekmovanje iz francoske bralne značke

Tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava

Šah ekipno

Šah posamično

Tekmovanje iz raziskovalnih nalog

Športna tekmovanja