Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

V šolskem letu 2023/24 bodo dopoldanske in popoldanske govorilne ure potekale na isti teden v mesecu in sicer:

  • za starše učencev od 1. do 5. razreda od 17.00 do 18.30,
  • za starše učencev od 6. do 9. razreda od 16.00 do 17.30.

 

Učitelji, ki poučujejo tudi v OPB, bodo  dosegljivi med 16.30 in 18.00, svetovalna služba in specialni pedagogi pa od 16.00-17.30 (razpored govorilnih ur spodaj).

 

Datumi popoldanskih govorilnih ur 2023/24:
OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR MAREC APRIL MAJ
5. 16. 14. 11. 14. 11. 16.

 

Razpored dopoldanskih govorilnih ur:

Dopoldanske govorilne ure se izvajajo enkrat mesečno v istem tednu, kot so načrtovane popoldanske govorilne ure. Prosimo vas, da se za dopoldanske govorilne ure učitelju najavite vsaj 2 dni prej, saj je drugače verjetnost, da bo učitelj prerazporejen v nadomeščanje manjkajočih učiteljev. – Hvala.

 

UČTELJ/-ICA RAZR.

DAN, URA

DOP. GU

LOKACIJA DOP. GU LOKACIJA POP. GU
Boženk, Marina   ponedeljek, 5.ura kabinet PB kabinet PB
Božič, Mihael   torek, 1.ura kabinet tujih jezikov učilnica tja-tjn
Capuder, Irena 9.c sreda, 3.ura kabinet slj učilnica slj
Chvatal, Mateja   po dogovoru pisarna ravnateljice pisarna ravnateljice
         
Furlan, Manca   po dogovoru pisarna svet. službe pisarna svet. službe
Galjot, Marjana   ponedeljek, 2.ura kabinet zgo-geo učilnica slj-zgo-gos
Gerbec, mag. Marja   sreda, 4. ura kabinet PB kabinet PB
Hribar, Manca   sreda, 4.ura kabinet mat/fiz učilnica fiz-mat
Hribar, Neža 1.a torek, 5.ura kabinet I. triade – pritličje učilnica 1.a
Jaklič, Stanka   torek, 3.ura kabinet tujih jezikov kabinet tujih jezikov
Kadivec, Katja   po dogovoru pisarna svet. službe pisarna svet. službe
Karba, Barbara   petek, 2.ura kabinet gum/lum kabinet gum/lum
         
Klopčič, Jana   po dogovoru pisarna pomoč. ravnateljice pisarna pomoč. ravnateljice
Koridš, Katja   petek, 5.ura kabinet PB kabinet PB
Kozel, Slavka 5.a četrtek, 2.ura kabinet II. triade učilnica 5.a
Krafogel, Lara 1.b petek, 4.ura kabinet I. triade – pritličje učilnica 1.b
Kralj Čižmešija, Branka 4.a četrtek, 3.ura kabinet II. triade učilnica 4.b
Lončar Burjek, Ana 3.b četrtek, 4.ura kabinet I. triade – nadstropje učilnica 3.b
Lunar, Žan   sreda, 4.ura kabinet geo/zgo kabinet mat/fiz
Marinko, Dragica 8.a         četrtek, 3.ura kabinet tujih jezikov učilnica geo-zgo
Muha, Jani 9.b torek, 4.ura kabinet špo učilnica tit
Mušič, Maja 2.a sreda, 5.ura kabinet I. triade – nadstropje učilnica 2.a
Mušič, Petra 3.a ponedeljek, 2.ura kabinet I. triade – nadstropje učilnica 3.a
Opara, Božena   petek, 4.ura kabinet PB kabinet PB
Pencelj, Gaja   četrtek, 5.ura Kab-knjižnica Kab-knjižnica
Peric, Mateja 5 b sreda, 4.ura kabinet II. triade učilnica 5.b
Pirc, Lucija   po dogovoru kabinet PB kabinet PB
Plemeniti, Mojca   sreda, 2.ura soba DSP soba DSP
Premrl, Ajda   ponedeljek, 2.ura kabinet bio/kem kabinet bio/kem
Rakef, mag. Vesna 7.a četrtek, 5.ura kabinet gum/lum učilnica gum-lum
Rotar, Andreja   ponedeljek, 3.ura kabinet slj kabinet slj
Rugelj, Nežka   torek, 1.ura računalnica računalnica
Polanec, Nataša   po dogovoru knjižnica knjižnica
Slak, Gordana   četrtek, 3.ura kabinet I. triade – pritličje kabinet I. triade – pritličje
Šiška, Simona 8.a sreda, 1.ura kabinet bio/kem učilnica bio-kem
Šivic, Špela 2.b torek, 2.ura kabinet II. triade učilnica 2.b
Šporn, Aleš   sreda, 3.ura kabinet tit kabinet tit
Tomažič, Sara 3.b sreda, 4.ura kabinet I. triade – nadstropje učilnica 3.b
Tonin, Tatjana   sreda, 3.ura kabinet geo/zgo kabinet geo/zgo
Vake, Nancy   torek, 7.30 kabinet I. triade – pritličje učilnica 1.a in 1.b
Vene, Vera 4.c četrtek, 1.ura kabinet II. triade učilnica 4.c
Vode, Sabina   sreda, 5.ura kabinet PB kabinet PB
Vrhovec Kavčič, Andreja 8.b četrtek, 4.ura kabinet špo učilnica slj-tja

Vučko, Polona (Jarec, Živa)

  ponedeljek, 5. ura Spec.  Spec.
Završnik, Maja 7.b torek, 2.ura kabinet mat/fiz učilnica mat
Zupanc, Lea 9.b sreda, 3.ura kabinet tujih jezikov učilnica tja
Zupanc Cotman, Mimi   četrtek, 5.ura kabinet PB kabinet PB
Dostopnost