V šolskem letu 2019/20 bodo dopoldanske in popoldanske govorilne ure potekale na isti teden v mesecu in sicer:

  • za starše učencev od 1. do 5. razreda od 16.00 do 17.30
  • za starše učencev od 6. do 9. razreda od 17.00 do 18.30

Datumi popoldanskih govorilnih ur:

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR MAREC APRIL MAJ
10. 14. 19. 16. 12. 9. 14.

 

Razpored dopoldanskih govorilnih ur.

Dopoldanske govorilne ure se izvajajo enkrat mesečno v istem tednu, kot so načrtovane popoldanske govorilne ure.

Razpored govorilnih ur za šolsko leto 2019/20