OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Šolske potrebščine

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/22:

V primeru, da ne želite, da si vaš otrok izposodi učbenike iz učbeniškega sklada, izpolnite izjavo in jo podpisano vrnite šolskemu knjižničarju najkasneje do petka, 18. 6. 2021.

 

Potrebščine za pouk neobveznih izbirnih predmetov:

 

Zapisnik sestanka skupine za delovne zvezke oš trzin, 17. Maj 2021

Dostopnost