INTERESNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/21

SEZNAM INTERESNIH DEJAVNOSTI(pdf)

PUBLIKACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI(pdf)

Predstavitev interesnih dejavnosti, ki jih bodo izvajali učitelji Osnovne šole Trzin

 

CICI PEVSKI ZBOR

Učiteljica: Barbara Karba

Razred: 1.–3.

Pri delu bomo sledili naslednjim ciljem :

 • intenzivno razvijanje in kultiviranje pevskega glasu,
 • razvijanje muzikalnosti in estetskega doživljanja glasbe,
 • razvijanje kakovostnih kulturnih odnosov s pomočjo skupinskega muziciranja,
 • spoznavanje vrednosti slovenskih in svetovnih zborovskih skladb,
 • poglabljanje zavesti o kulturni dediščini,
 • razvijanje čustvenega in kognitivnega mišljenja, itd.

CICI pevskemu zboru bo korepetirala učiteljica Petra Mauko. Zbor bo občasno sodeloval tudi z otroškim pevskim zborom.

S pevskimi točkami bomo obogatili kulturne prireditve na šoli, učenci pa se bodo lahko udeležili tudi intenzivnih pevskih vaj na “Pevski soboti”, in sicer v mesecu oktobru oz. novembru. V okviru nadstandardnega programa bodo učenci imeli tudi možnost, da obiščejo koncert v popoldanskem času.

 

KIPARSKI KROŽEK

Učiteljica: mag. Vesna Rakef

Razred: 1.–9.

Krožek je namenjen učencem, ki radi ustvarjajo z glino. Skozi likovno ustvarjanje iz različnih materialov učenci pridobivajo znanje na področju kiparstva in keramike. Prav tako se urijo v prostorskem zaznavanju in ročnih spretnostih.

 

LIKOVNI KROŽEK

Učiteljica: mag. Vesna Rakef

Razred: 1.–9.

Krožek je namenjen učencem, ki se radi likovno izražajo. Likovno ustvarjanje je za otroke izrednega pomena za njegov celostni razvoj, prav tako pa je potreba otrok po likovnem izražanju velika. Skozi likovno dejavnost se otroci naučijo tudi podrobnejšega opazovanja tako predmetov kot svojega okolja. Pri delu spoznavajo različne likovne tehnike, sodelujejo na različnih likovnih natečajih… Svojo kreativnost izražajo z različnimi materiali in svoja dela, ob koncu šolskega leta, predstavijo na likovni razstavi.

 

MODELARSKI KROŽEK

Učitelj: Aleš Šporn

Razred: 6.

Modelarski krožek je namenjen učencem 6. razreda in je za učence brezplačen. Učenci pri krožku iz enostavnih gradiv izdelajo model letala in čolna in ju na koncu preizkusijo. Ob izdelavi spoznajo osnovne lesno obdelovalne postopke in nekaj postopkov obdelave umetnih snovi. Seznanijo se z različnimi načini lepljenja in površinske zaščite lesa. Pri delu se učijo varnega dela z orodjem in s stroji. Prednostne vsebine bodo zajemale znanja s področja genetike, biotehnologije, anatomije človeškega telesa, pa tudi znanje o sladkorni bolezni in njivskih plevelih. 6 Seznanili se bomo z nekaj smernicami zdravega življenja (prehranjevanje, sproščanje …). Prav tako je možen tudi obisk dogodka (npr. razstave, delavnice …) v kolikor bi se le-ta tekom leta pojavil in bi se pri učencih izkazalo zanimanje zanj. Opis interesne dejavnosti je le okviren; v odvisnosti od interesa učencev bodo možne vsebinske spremembe.

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

Učiteljica: Barbara Karba

Razred: 4.–7.

Veselje do petja v otroškem pevskem zboru združuje učenke in učence od 4. do 7. razreda. Redno petje pozitivno vpliva na celosten razvoj otroka, neguje odnos do ljudskih in umetnih pesmi ter prinaša dobro voljo.

Pri delu bomo sledili naslednjim ciljem :

 • intenzivno razvijanje in kultiviranje pevskega glasu,
 • razvijanje muzikalnosti in estetskega doživljanja glasbe,
 • razvijanje kakovostnih kulturnih odnosov s pomočjo skupinskega muziciranja,
 • spoznavanje vrednosti slovenskih in svetovnih zborovskih skladb,
 • poglabljanje zavesti o kulturni dediščini,
 • razvijanje čustvenega in kognitivnega mišljenja.

Otroškemu pevskemu zboru bo korepetirala učiteljica Petra Mauko. Zbor bo občasno sodeloval tudi z CICI zborom.

S pevskimi točkami bomo obogatili kulturne prireditve na šoli, učenci pa se bodo lahko udeležili tudi intenzivnih pevskih vaj na “Pevski soboti”, in sicer v mesecu oktobru oz. novembru. V okviru nadstandardnega programa bodo učenci imeli tudi možnost, da obiščejo koncert v popoldanskem času.

 

Posebna obvestila v zvezi z izvajanjem ID pevski zbor 

.                                                                                                                                                      Trzin, 2. 9. 2020

Spoštovani starši!

Učence 1. – 3. razreda, ki radi prepevajo in si želijo nastopati, vljudno vabimo k vpisu v pevski zbor OŠ Trzin.

 

Vaje bodo ob PETKIH, in sicer:

 • za 1. razred 6. šolsko uro (12.50 – 13.35),
 • za 2. in 3. razred 7. šolsko uro (13.45 – 14.30).

 

Pouk pevskega zbora bomo izvajali v skladu s priporočili NIJZ. (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/glasbene_sole.pdf)

Glede na število prijavljenih učencev, bo pouk organiziran v eni oz. dveh manjših skupinah. Če bo pouk v dveh skupinah, bodo učenci pevski zbor obiskovali na 14. dni. Skupno vajo bomo organizirali po potrebi, pred šolskimi nastopi, v ustrezno velikem prostoru, in sicer v času, ko je na urniku ID pevski zbor.

 

Lep pozdrav,  Barbara Karba, prof. glasbene umetnosti

barbara.karba@os-trzin.si

******************************************************************************************************************************

                                                                                                                                                    Trzin, 2. 9. 2020

Spoštovani starši!

Učence 4. – 7. razreda, ki radi prepevajo in si želijo nastopati, vljudno vabimo k vpisu v pevski zbor OŠ Trzin.

 

Vaje bodo ob TORKIH, in sicer:

 • za 4. in 5. razred 6. šolsko uro (12.50 – 13.35),
 • za 6. in 7. razred 7. šolsko uro (13.45 – 14.30).

 

Pouk  pevskega zbora bomo izvajali v skladu s priporočili NIJZ (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/glasbene_sole.pdf).  Glede na število prijavljenih učencev, bo pouk organiziran v eni oz. dveh manjših skupinah.

Skupno vajo bomo organizirali po potrebi, pred šolskimi nastopi, v ustrezno velikem prostoru, in sicer v času, ko je na urniku ID pevski zbor.

 

Lep pozdrav,  Barbara Karba, prof. glasbene umetnosti

barbara.karba@os-trzin.si

******************************************************************************************************************************