Sedež:                                         Mengeška c. 7b, 1236 Trzin

Ravnateljica:                                 Matejka Chvatal

Pomočnica ravnateljice:                 Jana Klopčič

Poslovna sekretarka:                      Uršula Uhan

Svetovalna delavka:                       Ksenija Rojs – Visković

Telefon – tajništvo:                          01 23 50 650

Obračun položnic:                           01 23 50 657

Prijava in odjava obrokov:            preko eAsistenta

Telefon – podaljšano
bivanje (nujna sporočila):               031 457 005

Svetovalna služba:                            01 23 50 653

Spletna stan na

internetu:                                       http://www.os-trzin.si

Elektronski naslov:                          os-trzin@guest.arnes.si