Čof po luži

Fizična aktivnost na svežem zraku je ključ do zdravja. Ob slabem vremenu je skušnjava televizije, igric, tablic še večja. Koristi preživljanja vsaj nekaj minimalnega časa zunaj vsak dan so neprimerno večje od nekaj nelagodja, ki ga prinese neprijazno vreme. Če čas zunaj kljub slabemu vremenu postane del rutine, s tem otrokom omogočimo fizično aktivnost čez celo leto. Na ugodno počutje otrok pa vpliva že samo 20 minut aktivne igre na svežem zraku.

Cilji projekta:
 Učence naučiti skrbeti za svoje zdravje.
 Spoznati različne vremenske pojave.
 Spoznati se z oblačili za različne vremeske pojave.
 Učence naučiti, da je svež zrak ključ do zdravja.
 Učence naučiti obleči ustrezna oblačila glede na letni čas.
 Spoznati aktivnosti v naravi v vseh letnih časih.
 Krepiti pozitiven odnos do preživljanja prostega časa zunaj v naravi.
 Izobraziti starše o pozitivnih učinkih svežega zraka za razvoj otroka.
 Izobraziti starše o pomembnosti preživljanja prostega časa v naravi.
 Spremeniti miselnost, “da smo iz sladkorja”.

Namen projekta:
 Razvoj otroških možganov.
 Krepiti odpornost.
 Zdrav razvoj otroka.

Koordinator na šoli: Saša Repanšek in učitelji OPB

 

Moja naj knjiga

V vsakoletni akciji Moja naj knjiga, učenci naše šole glasujejo za svojo najljubšo knjigo. Glasovanje poteka v času okrog slovenskega kulturnega praznika ali ob slovenskih dnevih knjige v aprilu. Po zaključku predstavimo rezultate in izžrebamo dva učenca, ki svojo najljubšo knjigo tudi prejmeta. Razstavimo tudi risbe učencev razredne stopnje.

Koordinator na šoli: Melita Rus

 

Eko bralna značka

Poteka na ravni šole z istimi cilji kot »navadna« bralna značka, le da v ospredje postavlja literaturo, ki
obravnava okoljsko problematiko v širšem smislu. Učenci razredne stopnje jo zagovarjajo pri razrednikih,
učenci predmetne stopnje pa pri knjižničarki.

Koordinator na šoli: Melita Rus

 

Zeleni svet šole

Pomembno je, da se kot šola zavedamo svoje moči, ki jo imamo. Vzgojitelji in učitelji lahko načrtno usmerjamo naše učence in jih učimo živeti tako, da bodo sami lahko ustvarjali boljši svet za svojo prihodnost in prihodnost naših in njihovih zanamcev. Pomembna naloga šole v času, v katerem živimo, je, da človeka spomni in opomni na njegovo povezanost in soodvisnost z naravo. Želimo si, da bi naša šola vzgajala otroke v duhu okoljevarstva, prijateljev narave in v njih budila skrb za okolje in ljubezen do vsega stvarstva. Naloga ni lahka, kajti način življenja sodobnega človeka žal prevečkrat zanemarja pomen spoštljivega odnosa do narave.
Učencem želimo pokazati in jih naučiti, da se z določenimi ukrepi, dejavnostmi in ozaveščanjem da spremeniti način mišljenja in delovanja v družbi, ki je spoštljivejši do narave. Želimo si, da bi učenci spoznali, da je skrb za okolje pravzaprav vrednota, ki bi jo morali usvojiti tako otroci kot odrasli in z njo v mislih graditi naš vsakdanjik. Le tako si lahko obetamo bolj zeleni jutri.

Koordinator na šoli: Darja Kos Strmec