Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

V letošnjem šolskem letu bo naša šola organizirala 23. regijsko srečanje mladih raziskovalcev kamniško-domžalske regije, ki bo potekalo v sredo, 27.3.2024, ob 16.uri.

Zbornik 23. regijskega srečanja mladih raziskovalcev 2023/24

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Vsakega, ki ga nekaj zanima je lahko raziskovalec. Učenec, mladi raziskovalec ima polno novih idej in željo po širšem znanju. Raziskovalna naloga je prav ena izmed načinov, kako učenca postaviti v realen raziskovalni proces, pri tem pa se uči iz praktičnih izkušenj. Vse to je dragoceno znanje za nadaljne šolanje in življenje.

Raziskovalna naloga spodbuja učence, da postavljajo vprašanja, razmišljajo izven okvirjev in iščejo inovativne rešitve. To spodbuja radovednost in ustvarjalnost, ki sta ključni za odkrivanje novih idej. Učencu pisanje raziskovalne naloge omogoča, da se nauči, kako iskati, analizirati in razumeti informacije, pri čemer razvija kritično mišljenje in raziskovalne spretnosti. Raziskovalna naloga zahteva jasno in strukturirano pisanje zato se učenec uči tudi, kako pravilno izraziti svoje ideje in argumente. Raziskovalna naloga zahteva veliko samostojnega dela, saj se mora učenec organizirati, slediti časovnim rokom in biti odgovoren za svoje delo. A tem razvija samostojnost in odgovornost pri učenju.

 

Kako se lotiti raziskovalne naloge?

Vsem mladim raziskovalcem, ki se boste letos prvič lotili izdelave raziskovalnih nalog, pa tudi tistim, ki ste v tem delu že »stari mački« nekaj usmeritev:

 • V svojem okolju poišči problematiko, ki jo boš raziskal.
 • O svoji zamisli se pogovori z mentorjem.
 • Razmisli, kako se boš lotil raziskovanja, naredi načrt.
 • Napiši predvidevanja, ki jih boš z raziskavo potrdil ali zavrgel.
 • Poišči podatke, slikovni material v literaturi.
 • Pripravi anketni vprašalnik oziroma izvedi poskuse.
 • Izvedi anketo, zapiši rezultate poskusa.
 • Obdelaj podatke.
 • Napiši analizo podatkov.
 • Preglej, če so se tvoja predvidevanja potrdila ali se niso.
 • Napiši zaključke.

 

RAZISKOVALNA NALOGA NAJ VSEBUJE:

 • Prva stran z informacijami o nalogi (naslov naloge, področje raziskovanja, avtor, mentor, leto izdelave)
 • Kazalo
 • Povzetek
 • Uvod
 • Teoretični del
 • Eksperimentalni del
 • Rezultati
 • Zaključek

 

Pri delu ti želim veliko zadovoljstva!

 

Učitelji OŠ Trzin

Dostopnost