Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Vpis v srednjo šolo 2023/2024

Dragi devetošolci!

Ker se bliža rok za oddajo prijavnice za vpis v srednjo šolo, vam na tem mestu nudimo še nekaj uporabnih informacij.

Prijavnice za vpis vam razdelimo na šoli. Izpolnjene in podpisane(!) jih nato prinesite šolski svetovalni službi do vključno srede, 22. 3. 2023, da jih preverimo in pravočasno pošljemo na vašo izbrano srednjo šolo.

Pred izpolnjevanjem natančno preberite navodila na zadnji strani prijavnice. Pišite čitljivo, z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, za korekcijo potencialnih napak ne uporabljajte belila ali drugih korektur. Ne pozabite na vaš podpis in podpis staršev.

Pri izpolnjevanju prijavnice v točkah 10. – 13. (kjer navajate ime in sedež izbrane srednje šole, izobraževalni program, naziv poklicne/strokovne izobrazbe, smer oz. modul), podatke pazljivo prepišite iz letošnjega Razpisa za vpis: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2023-2024/Priloga-I-Razpis-za-vpis-v-programe-nizjega-srednjega-poklicnega-in-srednjega-strokovnega-izobrazevanja-ter-gimnazij.doc

Vabimo vas tudi k spremljanju vseh ažuriranih informacij na:

 

Dostopnost