Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

PODROBNEJŠI OPISI NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za 2024/25 (PRIPONKA)


V skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13) uvajamo neobvezne izbirne predmete (v nadaljevanju NIP). V šolskem letu 2024/25 bomo izvajali NIP v 4., 5. in 6. razredu ter v 7., 8. in 9. razredu.

  • Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izbirajo med francoščino, nemščino, umetnostjo (film), računalništvom in športom.
  • V 7., 8. in 9. razredu se lahko učenci odločajo o pouku drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta (nemščina ali francoščina).

V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport, umetnost in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, drugi tuji jezik (v našem primeru je to francoščina oz. nemščina) pa se izvaja dve uri tedensko. Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti.

  • Učenci lahko izberejo 1 neobvezni izbirni predmet. Posamezni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 12 učencev. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.
  • Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje in poglablja od 4. do 6. razreda, pri tujem jeziku pa od 4. do 9. razreda.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do popolnitve posamezne učne skupine. Po 30. septembru menjava ni več mogoča.

Šola samostojno organizira in oblikuje učne skupine, skladno s predpisanimi normativi, za vsako šolsko leto posebej. Učna skupina pri predmetu šport se bo predvidoma delila, če bo v njej 21 ali več učencev, medtem ko je za ostale učne skupine normativ 28 učencev.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo neobvezni izbirni predmeti izvajali v predurah, po pouku 6., 7. ali 8. uro ali v času podaljšanega bivanja, lahko tudi v obliki blok ur (npr. umetnost), v tem primeru na 14 dni. V primeru, da bo prijav več kot za sedem skupin v posamezni triadi, bomo pouk izvajali tudi kot interesne dejavnosti.


Spodnje informacije se nanašajo na trenutno šolsko leto.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, KI JIH  BOMO IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2023/24

II. vzgojno-izobraževalno obdobje

PREDMET RAZRED UČITELJ
francoščina 4. – 6. Dragica Marinko
nemščina 4. – 6. Mihael Božič
računalništvo 4. – 6. Nežka Rugelj
šport 4. – 6. Andreja Vrhovec Kavčič,     Jani Muha, Katja Kordiš
umetnost 4. – 6. mag. Vesna Rakef

 


Urnik izvajanja NIP za šolsko leto 2022/23:

PREDMET, ŠT. SKUPIN RAZRED UČITELJ URA
francoščina

(3 skupine)

4.* Dragica Marinko torek, 0. ura

sreda, 5. ura

5. sreda, 6. ura

četrtek, 0. ura

6. torek, 6. ura

petek, 5. ura

nemščina

(3 skupine)

4.* Mihael Božič torek, 5. ura

sreda, 5. ura

5. torek, 6. ura

četrtek, 7. ura

6. sreda, 7. ura

petek, 5. ura

šport

(2 izv. skupini)

4., 5. Katja Kordiš petek, 6. ura
6. Jani Muha petek, 5. ura
umetnost

(1 skupina)

4., 5., 6. mag. Vesna Rakef četrtek, 7. ura

*Se izvaja kot ID

Dostopnost