Karierna orientacija zajema svetovalno delo z učenci, svetovalno in posvetovalno delo s strokovnimi delavci šole, svetovalno delo s starši, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in vodstvom šole. V okviru številnih predmetov spoznavanje poklicnega področja poteka znotraj pouka, svetovalna služba pa se s karierno orientacijo aktivno vključuje v delo z učenci od 8. razreda.

 

OSMI RAZRED

 

Učenci se podrobneje seznanijo z dejavniki poklicnega odločanja, s šolskim sistemom, z vsemi institucijami in spletnimi stranmi, kjer lahko pridobijo koristne informacije o nadaljnjem izobraževanju.

Testirajo se s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako

DEVETI RAZRED

Zlasti aktivno pa karierna orientacija poteka v 9. razredu, ko se morajo učenci zaključnih razredov odločiti za nadaljnjo izobraževalno pot. Še enkrat imajo možnost testiranja s pomočjo programa Kam in kako. Izpolnijo Vprašalnik o poklicni poti – eVPP in po lastni izbiri tudi Test poklicnih interesov. Na osnovi tako zbranih informacij so opravljeni individualni svetovalni razgovori z učenci in po želji s starši. Za starše učencev 9. razreda pa je organizirano tudi predavanje.

Postopek vpisa vodi šolska svetovalna služba. Razpis za vpis je objavljen na spletni strani MIZKŠ.

Učenci in starši so prav tako seznanjeni z možnostmi štipendiranja.

Razpis za vpis je v elektronski obliki. Vsi učenci se udeležijo informativnega dneva.

Uporabne spletne strani-klikni na povezave:

 

Moja izbira.si

E-svetovanje pri zaposlitvi in poklicni orientaciji

Center RS za poklicno izobraževanje

Izida

Zavod RS za zaposlovanje

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport-vpis v srednje šole

Priročnik za starše