Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Pri izbiri je pomembno upoštevati: interese, sposobnosti (umske in telesne), osebnostne lastnosti, učne navade, šolske ocene posameznika. Za ustrezno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja. Zavedamo se težavnosti odločitev učencev v tej starosti, zato pripravljamo vrsto aktivnosti, ki jim pri tem pomagajo.

 

Prvi del šolskega leta

september, oktober

 • Informiranje staršev o poklicni orientaciji in načrtu dela na šoli
 • Delavnice za poklicno orientacijo (obravnavane teme: dejavniki odločanja, kje najdem informacije, šolski sistem in vrste srednjih šol, novosti, vprašanja učencev…).
 • Urejanje poklicne oglasne deske in spletne strani šole – rubrike poklicne orientacije.
 • Urejanje poklicnega kotička v pisarni svetovalne službe, ki je na voljo učencem (pred in po pouku ter med odmori), ki želijo več informacij o srednjih šolah in poklicih.
 • Individualni razgovori z učenci, pomoč učencem pri iskanju potrebnih informacij in odločanju za nadaljnje šolanje.

november

 • Informiranje učencev in staršev (dogodki v zvezi s poklicno orientacijo).
 • Sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje – Vprašalnik o poklicni poti, pomembne informacije.
 • Urejanje poklicne oglasne deske in spletne strani šole – rubrike poklicne orientacije.
 • Priprava rokovnika s pomembnimi datumi.
 • Individualni razgovori z učenci in starši.

december, januar

 • Informiranje učencev in staršev (dogodki v zvezi s poklicno orientacijo)
 • Delavnice za poklicno orientacijo (obravnavane teme: spoznavanje sebe in poklicnih interesov, poklicne karte, rokovnik, kako poteka vpis, štipendije, spoznavanje življenja in dela v SŠ – obisk srednješolcev, vprašanja učencev…).
 • Uporaba vprašalnikov za tiste učence, ki imajo težave pri izbiri srednje šole.
 • Sprotno seznanjanje z novostmi, ki zadevajo programe in vpisni postopek na srednjih šolah.
 • Urejanje poklicne oglasne deske in spletne strani šole – rubrike poklicne orientacije.
 • Individualni razgovori na željo staršev in/ali učencev.

februar, marec

 • Delavnica za poklicno orientacijo – uporaba računalniškega programa Kam in kako.
 • Roditeljski sestanek za starše in devetošolce (obdobje prehoda v srednjo šolo, razpis in vpisni postopek, štipendije, trg dela).
 • Informativni dan.
 • Izpolnjevanje prijavnic za želeno srednjo šolo(doma).
 • Pregled in odpošiljanje prijavnic.
 • Individualni razgovori na željo staršev in/ali učencev.
 • Urejanje poklicne oglasne deske in spletne strani šole – rubrike poklicne orientacije.

 

Drugi del šolskega leta

 • Sprotno informiranje o stanju prijav in možnosti prenosa prijav.
 • Individualni razgovori z učenci in starši, ki premišljujejo o prenosu prijav.
 • Priprava učencev na drugi izbirni krog.
 • Analiza vpisa.

 

Pomembne informacije

 

Knjižni molji pa boste v šolski knjižnici oz. v poklicnem kotičku pri šolski pedagoginji našli naslednje KNJIGE V POMOČ:

 • O poklicih, moj poklic: Sophie Bordet, Nadine Mouchet, Henri Fellner
 • Poklici. Delo hvali mojstra: Marjeta Zorec, Uroš Hrovat
 • Kakšne barve je vaše padalo? Richard n. Bolle
 • Poklici. Christopher Maynard

 

Pripravila Ksenija Rojs Visković

 

Dostopnost