Skoči na glavno vsebino

 

OSNOVNA ŠOLA TRZIN

Urnik

Nadomeščanja

Jedilnik

Vizije in vrednote

Vzgojni načrt Osnovne šole Trzin je nastal na osnovi oblikovane vizije in poslanstva šole, ki vključujeta vrednote okolja ter vrednote, zapisane v obstoječi zakonodaji Republike Slovenije in v dokumentih, usklajenih na nivoju Evropske unije. Temelj vizije so vrednote.

 

Vizija

Naša šola nas uči

spoštovanja različnosti,

življenja z naravo,

razvija ustvarjalnost

in odpira vrata v svet

znanja, umetnosti in športa.

 

Temeljne vrednote

Na osnovni šoli Trzin si prizadevamo za

poštenost, medsebojna pomoč in sodelovanje,

spoštovanje, potrpežljivost,

strpnost in razumevanje,

zaupanje, znanje, prijateljstvo,

red in varnost,

dobra samopodoba.

 

Dostopnost